Pablo Picasso és a nők

2021. júl. 29. Márton Eszter

Pablo Picassot a mai napig az egyik legnagyobb festő zseniként tartják számon. Kivételes életművéhez ihletét egyértelműen azok a nők biztosították, akik kisebb, rövidebb időkre a művész mellé szegődtek.

Nyolc szerelem befolyásolta döntően a művész életét és munkásságát. A nyolc múzsa egy-egy alkotói korszakot testesít meg és Picasso számos ikonikus festményein visszaköszönnek alakjaik. Hosszú élete folyamán a nyolc asszony mellett valószínűleg többszáz nővel folytatott viszonyt. Köztudott, hogy „falta a nőket”, akiknek egy közös jellemzőjük volt: mindegyiket megcsalta.

„Számomra csak kétféle nő létezik: az istennő és a lábtörlő.”

nyilatkozta egyszer Picasso, akinek legtöbbször a két státuszt egyazon nőnek kellett betöltenie.

Enyhén fogalmazva nem bánt jól a nőkkel, akik mindezek ellenére rajongtak a férfiért. Ezt méltán igazolja, hogy jelentős múzsái közül kettő öngyilkos lett, egy kapcsoltuk negyedik évében meghalt, a többiek pedig az évek során komoly mentális problémákra tettek szert.

„Megszelídítette, megbabonázta, bekebelezte, majd a vásznára vetette őket. Számtalan éjszakát töltött azzal, hogy kiszívja ezekből a nőkből a lényegüket, majd miután kivéreztette őket, megszabadult tőlük”

írta a Nagyapám című könyvében Marina Picasso, a 20. század egyik legünnepeltebb festőjének unokája.

Ki volt az a nyolc múzsa, aki egyben áldozat is volt Picasso számára?

Az első szerelem: Madeleine

Fiatalkori szerelme Madeleine volt, akivel Párizsba érkezése után találkozot. Nem sokat tudunk a hölgyről, az azonban bizonyos, hogy nagyban inspirálta az akkor fiatal Picasso alkotásait. Ez időben képein gyakori téma volt a nő a gyermekével, ami valószínűleg Madeleine abortuszával lehet összefüggésben. Picasso képein a be nem teljesült anyaság jeleneteit álmodta meg Madeleine képében.

A viharos szerelem: Fernande Olivier

Fernande maga is művész volt, hét évig tartó viharos szerelmük közepette olyan jelentős alkotások születtek, mint a kubizmus első és egyben legjelentősebb műve, az Avignoni kisasszonyok. Fernande nem volt tipikus nő ideál alacsony, zömök, nyugtalanító megjelenése mégis hatással volt Pablora aki ekkor kék korszakából váltott rózsaszínbe. Húsz évvel később kapcsolatukról Fernande nyilvánosságra kívánt hozni írásokat, azonban Picasso halgatásra bírta egy nagyobb pénzösszeggel.

A barátnő: Eva Gouel

Ugyebár az világos, hogy Picasso nem az erkölcsösségről volt híres. Következő partnere Fernande barátnője volt, Eva Gouel. Evaról nem sokat tudni. Visszahúzódó személyiség volt, szerelmüknek a lány korai halála vetett véget. Picasso élete vége felé róla emlékezett vissza a legkedvesebben. Alakját az ikonikus Nő gitárral című festmény őrzi.

Az első utód anyja: Olga Koklova

Egyetlen asszonyt sem festett meg annyiszor, mint őt. Több, mint 350 porté készült róla, ami jól tükrözi boldogtalan és fájdalmas kapcsolatukat. Olgát leginkább szenvedő, fájdalmas és ordító szörnyként ábrázolta. Első fiának Olga adott életet. Házasságuk kudarcba fulladt, köszönhetően Olga arisztokratikus, sokszor túlzó igényeinek, amire a művész hamar ráunt.

A fiatal modell: Marie-Thérèse Walter

Picassot nem riasztotta el, ha egy jóval fiatalabb hölgy került útjába. A 17 éves Marie, a nála harminc évvel idősebb férfinak először modellje, később szeretője, majd élettársa lett. Közös gyermekük is született, Maya. Talán Marieról születtek a legszelídebb és legszebb portrék. Nyolc évig tartott titkos szerelmük. Jó pár évvel később Marie-Thérése felakasztotta magát.

A fotóművész: Dora Maar 

Dora Maar fotóművész volt a következő nagy szerelem, aki az utókornak Picasso nagy jelentőségű műveinek készülési folyamatát dokumentálta. A hűtlenséget nehezen viselte, ezért hisztériás rohamoktól szenvedett.

„Kihasznált a végtelenségig, annyira, hogy a végére nem maradt belőlem más, mint több száz festett portré”

írta naplójában Maar. Picasso ebben az időszakban leginkább síró nőket festett, nem véletlenül.

Az egyetlen, aki elhagyta: Françoise Gilot

Françoise Gilot és Picasso közt 40 év korkülünbség volt. Két gyermekkel ajándékozta meg a férfit. Egy darabig a külső szemlélőknek úgy tűnt, békésen éldegéltek a Cote d’Azure-on, azonban a négy fal között már nem lehetett minden rózsás. Gilot nagy hirtelenséggel kicuccolt és később botránykönyvet írt róla: Életem Picassóval címmel.

„Valamilyen kékszakáll-komplexusa van, szeretné levágni valamennyi nő fejét és megőrizni magánmúzeumában”

idézet Gilot könyvéből.

Az utolsó: Jacqueline Roque

A szerelmek sorát a már majdnem nyolcvanéves mester utolsó felesége, a nála negyvenöt évvel fiatalabb Jacquelin Roque zárta. Valamennyire sikerült ekkora lecsillapítani a nőfalót. Jacqueline haláláig Picasso mellett maradt, ám azután hatalmas háború következett az örökségért, ami főleg Jacqueline és Picasso gyermeki között folyt. Sajnálatos módon Jacqueline Roque csupán 59 évesen főbe lőtte magát.