Az Angyali üdvözlet a képzőművészetben

2022. dec. 15. Bálint Ildikó

Karácsony közeledtével az angyal, mint motívum mindenhol jelen van, díszítjük vele otthonainkat, tereinket. Mindenki ismeri a Mennyből az angyal című kezdetű karácsonyi dalt, de vajon mennyien tudjuk, hogy pontosan hogyan került be az angyal a karácsonyi jelképek közé és hányféleképpen ábrázolták az elmúlt századok során?

Karácsonyi angyalok

Lukács evangéliumában, Jézus születésének hírül adásával kapcsolatban olvashatunk az angyali üdvözlet jelenetéről. A képzőművészetben már századok óta nagy népszerűségnek örvend az angyal által hozott híradás ábrázolása.

Mária kiválasztásának története röviden

A főpapok nyolc, Dávid házából származó szüzet rendeltek a templomba, hogy új kárpitot készíttessenek velük. A papok kisorsolták a leányok közt a munkát és a szükséges hímzőfonalat. Mária bíbor- és skarlátszínű gyapjút kapott és József házában látott munkához, ahol már 12 éves kora óta élt. Itt történt, hogy az égből leszálló és elébe lépő Gábriel arkangyal hangját hallotta, aki hírül adta neki kiválasztottságát és áldottságát, s hogy ő, a tiszta szűz fog életet adni Isten fiának.

Az Angyali üdvözletet az évszázadok során különbözőképpen ábrázolták:

  • Mária gyapjúval és orsóval ül otthonában, miközben az angyal leszáll vagy elébe lép
  • máskor a kútnál kerül sor az angyali üdvözletre, miközben Mária vizet merít
  • van olyan ábrázolás, amikor liliomos váza helyettesíti a kutat
  • vagy Mária éppen térdeplőn imádkozik, előtte pedig kinyitott könyv látható

Néhány példa az ábrázolásra:

Fra Angelico: Angyali üdvözlet (1430–1432) Prado, Madrid
Henry Ossawa Tanner: Angyali üdvözlet (1898) Philadelphia, Museum of Art

Egy modern kori feldolgozás:

John Collier: Angyali üdvözlet (2000) McKinney, Szent Gabriel-templom, Texas
D.G. Rossetti: Angyali üdvözlet (19.század)

Maga Mária megjelenítése is sokféleképpen történhet:

  • egyedül látható
  • vagy előkelő származására utalva szolgálót is festettek melléje
  • mennyek királynőjeként hatalmi jelképekkel is ábrázolták

A galamb, mint a Szentlélek jelképe szinte mindig felette lebeg.

Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet

Leonardo da Vinci képe 1472 körül készülhetett a Szent Bartolomeo kolostor számára. A képen Gábriel arkangyal látható, ahogy letérdel Mária előtt és közli vele a nagy hírt.

A Bibliában, Máté evangéliumában olvashatunk arról, hogy Józsefet igencsak megzavarta Mária terhessége, hiszen még szűz volt. Józsefet féltékenység és aggodalmak gyötörték.

József már-már azon gondolkodott, hogy elküldi magától Máriát, amikor álmában angyal jelent meg neki és megnyugtatta:

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől”

Józsefnek még kétszer jelent meg az angyal az álmában. Figyelmeztette, hogy meneküljenek Egyiptomba, mert Heródes gyermekgyilkosságra készül. Heródes halála után jelent meg utoljára az angyal, amikor felszólította Józsefet, hogy térjenek vissza Izraelbe, Názáret városába.