Gondolj az állatokra is

2020. jún. 15. Szűrös Ivett

„Bárki, aki bármely élőlény életét értéktelennek tartja, azzal a veszéllyel néz szembe, hogy előbb vagy utóbb az emberi életet is értéktelennek fogja tekinteni.”

Albert Schweitzer

Sajnos az ember a legpusztítóbb lény a Földön, ami megnyilvánul az egyes egyén állatokkal szembeni bánásmódjában is. Legyen szó házi kedvencről, haszonjószágról vagy vadon élő állatról az emberiség, így mindenki feladata, sőt kötelessége lenne a velük/mellettük való együttélés, valamint a felelős állattartás szabályainak betartása.

Mivel a mai, modern kor embere már nincs rászorulva, hogy zsákmányszerzés útján szerezzen magának élelmet, így a vadászat megélhetési forrás helyett hobbicélú tevékenységgé alakult. Természetesen a legtöbb országban csak megfelelő vizsgák letétele, különféle engedélyek beszerzése, valamint további szigorú szabályok betartása mellett lehet vadászni. Ennek ellenére azért sok állatvédőben rosszallást vált ki ez a mára pusztán sportból, a szabadidő eltöltésének céljából űzött tevékenység. Ráadásul a szabályozások ellenére a világ minden táján fel-felbukkanak az illegális vadászok is.

A legtöbb ember úgy kerül közelebbi, szorosabb kapcsolatba az állatokkal, hogy maga is házi kedvenc(ek)et vesz maga mellé. Ez azonban rendkívül nagy felelősség. A választott hobbiállat ugyanis nem egy plüssjáték, amit bármikor félretehetünk, hanem egy élő, lélegző lény, akinek szükségletei vannak. Sokan meggondolatlanul lesznek gazdik, nem számolva azzal, hogy a felelős állattartásnak vannak bizonyos szabályai, amelyeket az egyes önkormányzatok rendeletben is szabályoznak. Sajnos rengeteg megunt, beteg vagy megöregedett egykori kedvenc végzi utcára hajítva, erdőszélen hagyva, nem beszélve a nemkívánatos szaporulat „eltüntetéséről”. De az is előfordul, hogy sok, magát gazdinak nevező egyén több napra magára hagyja a hobbicélból tartott állatát, anélkül, hogy vízzel, élelemmel való ellátásáról, helyének tisztán tartásáról gondoskodna. Pedig azért a sok önzetlen szeretetért cserébe, amit házi kedvenceinktől kapunk, a körülöttük adódó feladatoknak egyáltalán nem kellene terhet jelentenie. Ha esetleg valamilyen körülmény miatt mégis meg kell válnunk hobbiállatunktól, akkor gondoskodjunk a megfelelő elhelyezéséről, valamint lehetőség szerint kövessük nyomon, valóban jó helyre került-e.

Nem kell ahhoz hivatásos állatvédőnek lenni, hogy mi magunk is tegyünk az állatokért. Elég, ha betartjuk az együttélés és a felelős állattartás szabályait. Emellett lehetőségeihez mérten ki-ki önkéntes munka vállalásával vagy adományokkal segítheti a menhelyek munkáját.

Október 4-e az Állatok Világnapja (World Animal Day).